این الترابیون

شناخت جامعه منتظر

پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله فرمود رجب ماه خدا و شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است 

این روایت حاکی از یک سیر توحیدی از خدا تا مردم است که در قوس نزول تعریف میشود به زبان ساده یعنی رحمت خدا از رجب شروع میشود تا در رمضان فراگیر میشود لذا توصیه به خواندن 10000مرتبه سوره توحید در این ماه شده در مقابل 10000مرتبه سوره قدر در شب قدر سفارش شده است 

[ دوشنبه بیستم اسفند 1397 ] [ 23:17 ] [ حمزه ترابی ]

[ یک نظر ]